Rok Pieszego - 2017

Podsumowanie działań "Kontrola drogowa - Pieszy"

Bytomska drogówka podsumowała działania pn. „Kontrola drogowa - Pieszy”. Mundurowi ujawnili wykroczenia drogowe nakładając łącznie 37 mandatów karnych. Akcja, której celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, prowadzona była wczoraj.

Piesi stanowią szczególnie zagrożoną grupę uczestników ruchu drogowego. Dynamiczny wzrost liczby osób zmotoryzowanych potęguje stopień zagrożenia dla ich życia i zdrowia. Wczoraj policjanci drogówki prowadzili działania pn. „Kontrola drogowa - Pieszy”. Mundurowi zwracali szczególną uwagę na właściwe zachowanie kierujących wobec pieszych oraz prawidłowe poruszanie się pieszych na oznakowanych przejściach. Za poruszanie się niezgodnie z przepisami nakładano mandaty. Policjanci zapewniają, że nie będzie pobłażania dla pieszych i kierowców za łamanie przez nich przepisów prawa i stwarzanie zagrożenia na drodze. Stróże prawa przypominali pieszym o konieczności noszenia elementów odblaskowych. Zachęcali do używania różnego typu odblasków, które są znacznie wcześniej widoczne dla kierowców. Stosowanie ich znacznie wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa pieszego.

Mundurowi ujawnili 39 wykroczeń drogowych. Nałożyli łącznie 37 mandatów karnych. Piesi popełniali wykroczenia przechodząc w miejscu niedozwolonym – 23 osoby oraz przechodząc na czerwonym świetle – 6 osób oraz za wejście na jezdnię przed pojazd. Kierowcy ( 7 osób) byli karani za wykroczenia nie związane z ruchem pieszych. Pouczono 2 osoby.

Powrót na górę strony