Rok Pieszego - 2017

Podsumowanie działań "NURD"

Bytomska drogówka podsumowała wczorajsze działania „NURD”. Mundurowi nałożyli łącznie 81 mandatów karnych. Działania prowadzone były w godzinach 06:00 do 22:00. Celem akcji jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Piesi stanowią szczególnie zagrożoną grupę uczestników ruchu drogowego. Dynamiczny wzrost liczby osób zmotoryzowanych potęguje stopień zagrożenia dla ich życia i zdrowia. Wczoraj od rana policjanci drogówki prowadzili działania pod hasłem "niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Mundurowi zwracali szczególną uwagę na właściwe zachowanie kierujących wobec pieszych oraz zgodne z przepisami poruszanie się pieszych na oznakowanych przejściach, a także stosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Policjanci sprawdzali stan techniczny pojazdów oraz obowiązkowe wyposażenie. Zarówno na pieszych, jak i kierowców, którzy poruszali się niezgodnie z przepisami nakładano mandaty.

Mundurowi nałożyli 81 mandatów karnych, w tym 60 na pieszych oraz 21 na kierowców. Piesi popełniali wykroczenia przechodząc w miejscach niedozwolonych – 63 osoby lub nie dostosowując się do sygnalizacji świetlnej – 10 osób. Kierowców ukarano mandatami karnym za nieprawidłowe zachowanie w stosunku do pieszych – 16 osób oraz inne wykroczenia. 14 osób pouczono a wobec 3 skierowano wnioski o ukaranie do sądu.

Powrót na górę strony