Statystyki zdarzeń drogowych

Zdarzenia drogowe na terenia miasta Bytomia

STAN BEZPIECZEŃSTWA

 

na drogach miasta Bytomia w 2013 roku

W 2013 roku na terenie Bytomia doszło do 120 wypadków drogowych, tj. mniej o 26 niż w roku 2012. W zdarzeniach tych śmierć poniosły 4 osoby, a więc o 4 mniej niż w roku poprzednim.
W odnotowanych wypadkach 140 osób doznało obrażenia ciała, tj. o 25 mniej niż w 2012 roku.
Natomiast liczba kolizji drogowych zmalała do 1505, tj. o 31 zdarzeń.
Zatrzymano 335 nietrzeźwych kierujących, czyli o 78 mniej niż w analogicznym okresie 2012 roku. Także odnotowano mniej o 10 zdarzeń z udziałem nietrzeźwych kierujących z 43 w 2012 roku do 33 w ubiegłym roku.

 

 

na drogach miasta Bytomia w 2012 roku

W 2012 roku na terenie Bytomia doszło do 146 wypadków drogowych, tj. tyle samo co w roku 2011. W zdarzeniach tych śmierć poniosło 8 osób, a więc o 5 więcej niż w roku poprzednim.
W odnotowanych wypadkach 165 osób doznało obrażenia ciała, tj. o 5( + 3,1 %) więcej niż w 2011 roku.
Natomiast liczba kolizji drogowych zmalała do 1532 ( -9,8 %), tj. o 158 zdarzeń.

 

 

Powrót na górę strony