Uroczystości

Awanse na wyższe stopnie policyjne w bytomskiej komendzie

Komendant Miejski Policji w Bytomiu mł. insp. Karol Fajer pogratulował swojemu zastępcy Dariuszowi Dziurce awansu na I stopień oficerów starszych – podinspektora. Ponadto z rąk szefa bytomskiej policji akt minowania na I stopień oficerów młodszych – podkomisarza otrzymał Jarosław Nerwiński. Uroczystość odbyła się w sali odpraw bytomskiej komendy.

Komendant Główny Policji w związku ze Świętem Niepodległości wyróżnił nadkomisarza Dariusza Dziurkę przedterminowym awansem na wyższy stopień policyjny - podinspektora, zgodnie z art. 87 Ustawy o Policji. Dariusz Dziurka pełni służbę w Policji od 1994r. Z naszą jednostką związany jest od początku swojej kariery zawodowej. Od lutego 2012 roku jest Pierwszym Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Bytomiu. Do roku 2007 przechodził kolejne szczeble zawodowe w prewencji, od stanowiska policjanta po specjalistę. W 2005r był minowany na I stopień oficerski – podkomisarza. W latach 2007 – 2011 był Zastępcą Komendanta Komisariatu III w Bytomiu. Następnie od sierpnia 2011 do lutego 2012 pełnił obowiązki Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Lublińcu.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Andrzej Duda mianował aspiranta sztabowego Jarosława Nerwińskiego na I stopień w korpusie oficerów młodszych - podkomisarza.  Jarosław Nerwiński pełni służbę w Policji od 1995 roku. Z naszą jednostką związany jest od początku swojej kariery zawodowej. Od 2013 roku zajmuje stanowisko Specjalisty ds Ochrony Informacji Niejawnych. Do roku 2013 pełnił służbę w Komisariacie Policji III w Bytomiu. Gdzie wykonywał swoje obowiązki w ogniwie patrolowym, jako dzielnicowy, w pionie kryminalnym oraz jako kierownik Ogniwa Patrolowo Interwencyjnego.

Dzisiaj szef bytomskiego garnizonu młodszy inspektor Karol Fajer w obecności kadry kierowniczej jednostki oraz zaproszonych gości pogratulował promocji podinspektorowi i podkomisarzowi. Życzymy dalszych awansów i sukcesów w służbie.

Film Awanse na wyższe stopnie policyjne w bytomskiej komendzie

Pobierz plik Awanse na wyższe stopnie policyjne w bytomskiej komendzie (format mp4 - rozmiar 26.36 MB)

Powrót na górę strony