Uroczystości

Odprawa roczna bytomskiego garnizonu

Podczas narady rocznej podsumowano pracę policjantów i pracowników garnizonu. Szef bytomskich mundurowych, mł. insp. Karol Fajer, przedstawił wyniki osiągnięte w roku 2015, a także kierunki pracy na rok bieżący. W naradzie uczestniczył p.o. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji nadkom. Mariusz Krzystyniak, prezydent Bytomia, przewodniczący Rady Miejskiej, a także szef prokuratury.

Uroczystą odprawę roczną zorganizował komendant miejski policji w Bytomiu młodszy inspektor Karol Fajer, który przedstawił sprawozdanie stanu bezpieczeństwa na terenie miasta w 2015 roku. Informacji o wynikach osiągniętych przez policjantów wysłuchali zaproszeni do udziału w naradzie: p.o. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji nadkomisarz Mariusz Krzystyniak, prezydent Bytomia Damian Bartyla, przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Wężyk oraz szef bytomskiej Prokuratury Rejonowej Daniel Hetmańczyk. Komendant Fajer podkreślił, że miniony rok, chociaż bardzo trudny, przyniósł oczekiwane efekty. Omówione zostały wyniki poszczególnych pionów: kryminalnego, prewencji, ruchu drogowego, służb logistycznych oraz pracowników korpusu służby cywilnej. Rok 2015 to także czas bardzo dobrej współpracy policji z prokuraturą, sądem, władzami samorządowymi, urzędami oraz wieloma innymi podmiotami, co przysłużyło się poprawie bezpieczeństwa mieszkańców Bytomia. O bardzo dobrej współpracy, a także profesjonalizmie stróżów prawa w swoich wystąpieniach mówili także zaproszeni goście. Komendant Krzystyniak zaznaczył, że jednym z priorytetów Komendanta Głównego Policji jak również resortu spraw wewnętrznych i administracji, jest utworzenie w całej Polsce krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Mapy mają być uniwersalnymi narzędziami służb i instytucji, służącymi wspólnemu zarządzaniu bezpieczeństwem publicznym.

 • Przemawia komendant Fajer
 • Przemawia komendant Fajer
 • Komendant Fajer pokazuje prezentacje
 • Komendant Fajer przedstawia prezentacje
 • Komendant Fajer przedstawia prezentacje
 • Komendant Wojewódzki i Prezydent Bytomia
 • Komendant Fajer przy mównicy
 • Komendant Fajer przy mównicy
 • Zebrani policjanci
 • Komendant fajer przemawia przy mównicy
 • Prezydent Bartyla przemawia do zebranych
 • Zebrani policjanci
 • Komendant Fajer, Komendant Krzystyniak i szef Prokuratury
 • Prezydent Bartyla przy mównicy
 • Szef Prokuratury Hetmańczyk przy mównicy
 • Komendant Krzystyniak przy mównicy
 • Komendant Krzystyniak przy mównicy
 • Komendant Krzystyniak przy mównicy

Film Odprawa roczna bytomskiego garnizonu

Pobierz plik Odprawa roczna bytomskiego garnizonu (format mp4 - rozmiar 29.78 MB)

Film Odprawa roczna bytomskiego garnizonu

Pobierz plik Odprawa roczna bytomskiego garnizonu (format mp4 - rozmiar 30.46 MB)

Powrót na górę strony