Uroczystości

Odprawa roczna bytomskiej policji

Podczas narady rocznej podsumowano pracę policjantów i pracowników garnizonu. Szef bytomskich mundurowych, inspektor Andrzej Brzozowski wraz ze swoimi zastępcami, przedstawił wyniki osiągnięte w roku 2020, a także kierunki pracy na rok bieżący. Komendant podkreślił, że miniony rok, chociaż bardzo trudny, przyniósł oczekiwane efekty.

W tym roku ze względów epidemicznych odprawa odbywała się zdalnie, w gronie ścisłego kierownictwa i z zachowaniem reżimu sanitarnego. Uroczystą odprawę roczną zorganizował Komendant Miejski Policji w Bytomiu inspektor Andrzej Brzozowski, który przedstawił sprawozdanie stanu bezpieczeństwa na terenie miasta w 2020 roku. Komendant Brzozowski podkreślił, że miniony rok przyniósł oczekiwane efekty. Chcąc przybliżyć trud i zaangażowanie, jaki w codzienną pracę wkładają bytomscy stróże prawa, szef mundurowych omówił dzień z życia policjantów, którzy średnio codziennie: zatrzymują sprawcę przestępstwa na gorącym uczynku, sprawdzają trzeźwość 178 kierowców, przeprowadzają 68 interwencji, legitymują 110 osób, ujawniają 29 wykroczeń szczególnie uciążliwych, na sprawców wykroczeń nakładają 60 mandatów oraz 30 osób pouczają. Ponadto omówione zostały wyniki poszczególnych pionów: kryminalnego, prewencji, ruchu drogowego oraz służb logistycznych. Choć rok 2020 to rok bardzo trudny i zostanie zapewne zapamiętany pod hasłami walki z pandemią, to jednak czas bardzo dobrej kooperacji policji z prokuraturą, sądem, władzami samorządowymi, urzędami oraz wieloma innymi podmiotami, co przysłużyło się poprawie bezpieczeństwa mieszkańców Bytomia.

  • sala odpraw
Powrót na górę strony