Wiadomości

Święto Policji w bytomskim garnizonie

Data publikacji 13.07.2022

Z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinspektora Romana Rabsztyna oraz Komendanta Miejskiego Policji w Bytomiu inspektora Andrzeja Brzozowskiego bytomscy policjanci otrzymali mianowania na kolejne stopienie policyjne. Uroczysta gala z okazji Święta Policji odbyła się wczoraj, w Teatrze Tańca i Ruchu Rozbark w Bytomiu.

Wczoraj w Teatrze Tańca i Ruchu Rozbark w Bytomiu odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zbliżającego się Święta Policji, które zgodnie z ustawą o Policji przypada w dniu 24 lipca. Tegoroczna zbiórka miała szczególnie uroczysty charakter, ze względu na obchodzoną w tym roku 100. rocznicę utworzenia Policji Województwa Śląskiego.

Uroczysta zbiórka w teatrze z okazji Święta Policji


W uroczystościach uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor Roman Rabsztyn oraz posłowie na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Panowie Wojciech Szarama i Jerzy Polaczek, Dyrektor Biura Senatorskiego Pani Karina Pawłowska, która reprezentowała Panią Senator Rzeczpospolitej Polskiej Halinę Biedę, Prezydent Miasta Bytomia Mariusz Wołosz, Przewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu Pan Michał Staniszewski. Podczas uroczystej zbiórki obecny był również Józef Sienicki, ojciec policjanta starszego sierżanta Marka Sienickiego, który został zastrzelony na służbie oraz Komendanci Miejscy Policji w Bytomiu w stanie spoczynku. W uroczystościach wziął udział również Komendant Miejski Policji w Łodzi inspektor Dariusz Dziurka oraz kierownictwo Policji garnizonów gliwickiego, zabrzańskiego, dąbrowskiego, obecny był również kapelan Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu ksiądz Joachim Gondro i Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów aspirant sztabowy Michał Szczęśniak oraz Przewodnicząca NSZZ Pracowników Policji Pani Jolanta Potkańska, a także przedstawiciele służb mundurowych i innych zaprzyjaźnionych służb. Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele władz samorządowych, szeregu instytucji i podmiotów gospodarczych, placówek medycznych oraz stowarzyszeń, a także rodziny mianowanych na wyższe stopnie policjantów.


Uroczysta zbiórka rozpoczęła się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości podkomisarza Piotra Szywińskiego Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach nadinspektorowi Romanowi Rabsztynowi. Następnie został wprowadzony sztandar Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu. Później minutą ciszy uczczono pamięć o wszystkich poległych policjantach. Po wysłuchaniu utworu „Śpij Kolego”, który wykonał trębacz orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji bytomskiej komendy aspirant sztabowy Adam Jakubiak przypomniał historyczny zarys powstania i działalności utworzonej 100 lat temu Policji Województwa Śląskiego.
Następnie Komendant Miejski Policji w Bytomiu inspektor Andrzej Brzozowski przywitał wszystkich zaproszonych gości i podziękował policjantom i pracownikom cywilnym bytomskiego garnizonu za codzienną, niełatwą służbę.


Później nastąpiło odczytanie Rozkazów Personalnych, gdzie Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych w drodze wyróżnienia przedterminowo mianował na komisarza Policji podkomisarza Ireneusza Telengę, 4 policjantów na wyższy stopień w korpusie młodszych oficerów Policji, 47 policjantów na pierwszy i wyższy stopień w korpusie aspirantów Policji oraz 64 policjantów na pierwszy i wyższy stopień w korpusie podoficerów Policji. Komendant Miejski Policji w Bytomiu, również Rozkazem Personalnym mianował 23 policjantów na wyższe stopnie w korpusie szeregowych Policji. Mianowani policjanci z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinspektora Romana Rabsztyna oraz Komendanta Miejskiego Policji w Bytomiu inspektora Andrzeja Brzozowskiego otrzymali nominacje na kolejne stopienie policyjne. Komendant Miejski wyróżnił również 11 pracowników służby cywilnej, którym złożył gratulacje, a listy gratulacyjne wręczył wyróżnionym Komendant Wojewódzki Policji.


W dalszej części uroczystości z okazji Święta Policji i 100. rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego Komendant Miejski Policji w Bytomiu inspektor Andrzej Brzozowski wręczył specjalnie przygotowany pierwszy egzemplarz medalu okolicznościowego, „Pierwszemu Policjantowi Ziemi Śląskiej” Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach nadinspektorowi Romanowi Rabsztynowi. Kolejne egzemplarze medalu okolicznościowego otrzymali wszyscy zaproszeni goście.


Podczas akademii Prezydent Miasta Bytomia Pan Mariusz Wołosz za szczególne zaangażowanie i osiągnięcia w służbie wyróżnił 150 policjantów Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu nagrodami pieniężnymi i wraz z komendantem Andrzejem Brzozowskim pogratulował wyróżnionym.


Ostatnimi odznaczeniami były medale, które wręczył Przewodniczący NSZZ Policji województwa śląskiego aspirant sztabowy Michał Szczęśniak. Medal 100-lecia powstania Policji Państwowej za zasługi dla NSZZ Policjantów otrzymał Prezydent Miasta Bytomia Pan Mariusz Wołosz. Krzyżem Niepodległości klasy I z Gwiazdą uhonorowany został Komendant Miejski Policji w Bytomiu inspektor Andrzej Brzozowski, a medalami 30-lecia NSZZ Policjantów odznaczeni zostali Komendant Miejski Policji w Łodzi inspektor Dariusz Dziurka, nadkomisarz Adrian Czyżycki, aspirant sztabowy Bartosz Kisiel i młodszy aspirant Mateusz Smolczewski.


W kolejnej części uroczystości miały miejsce wystąpienia okolicznościowe, gdzie głos zabrał poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pan Jerzy Polaczek, Prezydent Miasta Bytomia Pan Mariusz Wołosz, który podczas swojego wystąpienia na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Bytomiu inspektora Andrzeja Brzozowskiego przekazał tablicę pamiątkową z podziękowaniami i życzeniami dla policjantek, policjantów i pracowników cywilnych bytomskiego garnizonu. Głos zabrał również Przewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu Pan Michał Staniszewski, a Dyrektor Biura Senatorskiego Pani Karina Pawłowska odczytała w imieniu Senator Rzeczpospolitej Polskiej Pani Haliny Biedy list okolicznościowy. Przemawiał również Przewodniczący NSZZ Policji województwa śląskiego aspirant sztabowy Michał Szczęśniak.

Życzenia Prezydenta Miasta Bytomia Pana Mariusza Wołosza dla bytomskich Policjantów z okazji Święta Policji
Do zebranych na uroczystości zwrócił się Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor Roman Rabsztyn, który w swoim wystąpieniu nawiązał do historii powstania Policji Województwa Śląskiego, ale przede wszystkim podziękował policjantkom, policjantom i pracownikom cywilnym bytomskiego garnizonu, za codzienną, ciężką i pełną poświęceń służbę i pracę. Podziękowania skierował również do rodzin policjantów, zaznaczając, że to ich wyrozumiałość i wspieranie jest niezbędne przy wykonywaniu codziennych obowiązków. Na koniec komendant pogratulował wszystkim nominowanym i wyróżnionym policjantom.


Przed końcem uroczystej zbiórki został odprowadzony sztandar jednostki i dowódca uroczystości złożył meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach.
Później nastąpiła część artystyczna, podczas której wystąpiła orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, a zaproszeni goście złożyli wpisy do „Pamiątkowej Księgi” Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu.


Wszystkim nominowanym i wyróżnionym składamy serdeczne gratulacje.

 • Uroczystości Święta Policji w teatrze
 • Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
 • Policjanci na scenie
 • Dowódca uroczystości składa meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach
 • Wprowadzenie sztandaru
 • Kierownictwo śląskiej Policji
 • Przewodniczący NSZZ Policjantów i zaproszeni goście
 • Dwoje policjantów przy mównicach
 • Policjanci na scenie w teatrze
 • Przywitanie Komendanta Miejskiego Policji w Bytomiu na uroczystości
 • Policjantki i policjanci w teatrze
 • Policjanci siedzą w teatrze
 • Policjanci w mundurach galowych siedzą w teatrze
 • Policjantka i policjant w mundurze galowym
 • Policjanci wyznaczeni do awansów na wyższe stopnie i poczet sztandarowy
 • Akt mianowania
 • Policjanci idą na mianowania
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach gratuluje policjantowi
 • Gratulacje Komendanta dla policjanta
 • Policjant przyjmuje gratulacje od Komendanta
 • Komendant nadinspektor Roman Rabsztyn gratuluje policjantowi
 • Gratulacje Komendanta dla pracownika służby cywilnej
 • Komendant wręcza list gratulacyjny pracownikowi służby cywilnej
 • Kierownictwo śląskiej Policji
 • Medal okolicznościowy
 • Komendant Miejski wręcza Komendantowi Wojewódzkiemu medal okolicznościowy
 • Prezydent Bytomia gratuluje policjantowi
 • Odznaczenia
 • Przewodniczący NSZZ Policjantów odznacza medalem Prezydenta Bytomia
 • Odznaczenia
 • Odznaczeni Prezydent Miasta Bytomia, Komendant Miejski Policji w Bytomiu i Komendant Miejski Policji w Łodzi
 • Przemówienie posła na Sejm Jerzego Polaczka
 • Przemówienie Prezydenta Miasta Bytomia
 • Przemówienie Przewodniczącego Rady Miasta Bytomia
 • Odczytanie listu przez Panią Karinę Pawłowską
 • Przemówienie Przewodniczącego NSZZ Policjantów
 • Przemówienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • Przemawia Komendant Wojewódzki Policji na scenie
 • Zaproszeni goście
 • Goście na Święcie Policji
 • Pracownicy służby cywilnej w teatrze
 • Trzech muzyków z trąbkami z orkiestry policyjnej
 • Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
 • Jerzy Polaczek wpisuje się do Księgi Pamiątkowej
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wpisuje się do Księgi Pamiątkowej
Powrót na górę strony