Wiadomości

Szkolenie w Państwowej Straży Pożarnej

Data publikacji 27.09.2022

Policjant Wydziału Ruchu Drogowego uczestniczył w szkoleniu dla strażaków z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Bytomiu. Tematyka spotkania dotyczyła przepisów ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem zmian w przepisach oraz zmian w punktacji odpowiadającej naruszeniom przepisów ruchu drogowego. Było to już drugie spotkanie w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Łużyckiej.

Bytomscy policjanci i strażacy, na co dzień ramię w ramię uczestniczą w różnych akcjach i działaniach. Funkcjonariusze mają też za sobą wiele wspólnych udanych akcji ratunkowych. Dlatego we wspólnych działaniach ważny jest profesjonalizm i odpowiednie przygotowanie, a co za tym idzie podnoszenie swoich umiejętności i wiedzy. By spełnić te wymogi, prowadzone są wspólne policyjno – strażackie szkolenia. Jedno z tego typu szkoleń odbyło się wczoraj w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu przy ulicy Łużyckiej. Prowadzący zajęcia policjant drogówki omówił przepisy ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem zmian w przepisach wprowadzonych 17 września bieżącego roku. Przedstawił również zmiany dotyczące punktów karnych związanych z naruszeniem przepisów ruchu drogowego.

Powrót na górę strony