Wiadomości

„Nie dla uzależnień”

Data publikacji 09.11.2023

W tym roku szkolnym ruszyła wspólna akcja policjantów i Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom pod hasłem „Nie dla uzależnień”. Tak, jak w roku ubiegłym przedsięwzięcie obejmuje cykl spotkań z młodzieżą szkolną. Podjęte wspólne działania mają na celu uświadamianie młodym ludziom, jakie są konsekwencje prawne, społeczne i zdrowotne sięgania po różnego rodzaju używki.

To już kolejny rok szkolny, w którym ruszyła akcja profilaktyczna pod hasłem „Nie dla uzależnień”. Jest to wspólna inicjatywa profilaktyków Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu i bytomskiego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Prowadzone wspólne działania obejmują cykl spotkań z młodzieżą bytomskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, na których omawiana jest tematyka uzależnień od narkotyków, dopalaczy, alkoholu i papierosów.

Dzisiejsze spotkanie odbyło się w Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom przy ulicy Tarnogórskiej w Bytomiu. Najpierw instruktor terapii uzależnień przedstawił zgromadzonej młodzieży problematykę dotyczącą uzależnień. Później komisarz Anna Lenkiewicz wyjaśniła, na czym polega odpowiedzialność karna nieletnich w związku z posiadaniem, czy udzielaniem narkotyków. Policjantka przybliżyła również uczniom pojęcie demoralizacji. Wskazała jakie konsekwencje prawne ponoszą osoby nieletnie, które sięgają po alkohol. Poruszana na spotkaniu tematyka w pełni oddaje sytuację, problemy i zagrożenia, z jakimi spotyka się dorastająca młodzież. Podjęte działania mają na celu uświadamianie młodym ludziom, jakie są konsekwencje prawne, społeczne i zdrowotne sięgania po różnego rodzaju używki. Program pod hasłem „Nie dla uzależnień” obejmuje cykliczne spotkania z uczniami, które będą odbywać się do końca roku szkolnego.

  • Zdjęcie przedstawia policjantkę na spotkaniu z młodzieżą.
  • Na zdjęciu widzimy policjantkę na prelekcji z młodzieżą.
  • Zdjęcie przedstawia policjantkę, która prowadzi wykład dla młodzieży.
Powrót na górę strony