Wiadomości

Uwaga! Zmiany organizacji ruchu na ulicy Piekarskiej i Sądowej

Data publikacji 10.11.2023

Informujemy, że w związku z przebudową torowiska na ulicy Piekarskiej w Bytomiu od dnia 12 listopada 2023 roku zostaną wprowadzone zmiany organizacji ruchu. Poniżej przedstawiamy zmiany, które będą obowiązywały. Prosimy o zachowanie ostrożności i o stosowanie się do nowej organizacji ruchu.

W imieniu Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu informujemy, że w związku z realizacją inwestycji przebudowa torowiska na ulicy Piekarskiej i ulicy Sądowej w Bytomiu od dnia 12 listopada 2023 roku zostaną wprowadzone zmiany organizacji ruchu.


Najważniejsze wprowadzone zmiany w organizacji ruchu to między innymi:

  • Wybudowanie nowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Piekarskiej i Powstańców Śląskich oraz modernizacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sądowej i Powstańców Warszawskich w związku z rozbudową linii tramwajowej.
  • Wyznaczenie nowej drogi dla rowerów, która łączyć będzie okolice skrzyżowania ulicy Piekarskiej i Piłsudskiego z placem Kościuszki oraz istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż ulicy Wrocławskiej.
  • Wprowadzenie nowych przejść dla pieszych na ulicy Piekarskiej oraz na jej bocznych ulicach, w rejonie skrzyżowań z ulicą Powstańców Śląskich, Grottgera, Orląt Lwowskich, Prusa, a także na ulicy Sądowej w rejonie skrzyżowania z placem Kościuszki i w rejonie skrzyżowania z ulicą Powstańców Warszawskich.
  • Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ulicy Piekarskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do skrzyżowania z ulicami Jainty i Wrocławską, a także wprowadzenie ograniczenia tonażowego na wskazanym odcinku w postaci zakazu wjazdu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 5 ton, z wyjątkami wskazanymi na tabliczce.
  • Wprowadzenie ograniczenia prędkości do 40 km/h na całej ulicy Piekarskiej, z wyjątkiem odcinków, na których zastosowano ograniczenie do 30 km/h przy cmentarzu Mater Dolorosa, w rejonie przystanków w pobliżu Zakładu Pogrzebowego, a także na odcinku ulicy Piekarskiej od skrzyżowania Piłsudskiego w kierunku ulicy Wrocławskiej.
  • Wprowadzenie oznakowania drogowego miejsc, w których dopuszczono postój pojazdów.
  • Wprowadzenie podziału pasów ruchu na wlotach do ulicy Piekarskiej, obustronnie na wlotach ulicy Powstańców Śląskich oraz alei Legionów, a także wykonanie korekty pasów ruchu na wlocie ulicy Piłsudskiego do ulicy Piekarskiej, polegającej na umożliwieniu jazdy na wprost lub w prawo tylko z pasa prawego, natomiast pas lewy będzie służył tylko do skrętu w jednokierunkowy odcinek ulicy Piekarskiej.
  • Wykonanie korekt oznakowania miejsc postojowych wzdłuż ulicy Sądowej.

Prosimy o zachowanie ostrożności i o stosowanie się do zmienionej organizacji ruchu.

Powrót na górę strony