Wiadomości

Obchody Święta Niepodległości w Bytomiu

Data publikacji 11.11.2023

Dzisiaj w Bytomiu obchodzone były uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Tradycyjnie rozpoczęły się złożeniem kwiatów pod tablicą „Solidarności” przy ulicy Pułaskiego, a zakończyły przy pomniku Wolności na ulicy Piłsudskiego. W obchodach wziął udział Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bytomiu młodszy inspektor Michał Sokołowski.

W dzisiejszych obchodach Narodowego Święta Niepodległości organizowanych w naszym mieście uczestniczył Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bytomiu młodszy inspektor Michał Sokołowski. Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła się od złożenia kwiatów pod tablicą "Solidarności” przy ulicy Pułaskiego.

Następnie w południe rozpoczęła się w kościele pod wezwaniem Świętego Jacka msza święta za „Ojczyznę”, po której zakończeniu przedstawiciele władz miasta, służb mundurowych, bytomskich środowisk oraz mieszkańcy przeszli ulicami Matejki i Piłsudskiego pod pomnik Wolności.

Tam rozpoczęła się część oficjalna obchodów Święta Niepodległości. Wśród oficjalnych delegacji kwiaty złożył również Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bytomiu młodszy inspektor Michał Sokołowski. Nad bezpieczeństwem podczas trwania uroczystości czuwali bytomscy stróże prawa. Policjanci nie odnotowali żadnych incydentów.

 • Na zdjęciu widzimy maszerującą ulicą orkiestrę górniczą.
 • Na zdjęci widać maszerujących ulicą żołnierzy.
 • Zdjęcie przedstawia przemarsz ulicą, widoczny poczet sztandarowy Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu.
 • Na zdjęciu widzimy przemarsz ulicą, gdzie wśród przedstawicieli widać Pierwszego Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Bytomiu.
 • Na zdjęciu widzimy zgromadzonych na uroczystości przed pomnikiem górników i poczty sztandarowe.
 • Zdjęcie przedstawia prowadzącego uroczystość i poczty sztandarowe.
 • Na zdjęciu widzimy przedstawicieli władz Urzędu Miejskiego w Bytomiu z wieńcem.
 • Zdjęcie przedstawia przedstawicieli wojska przed pomnikiem.
 • Na zdjęciu widzimy osoby w strojach ludowych niosące wieniec pod pomnik.
 • Na zdjęciu widzimy górników składających kwiaty.
 • Na zdjęciu widać, jak Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bytomiu niesie wieniec w asyście przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej w Bytomiu.
 • Na zdjęciu widzimy, jak przedstawiciele służb mundurowych salutują pod pomnikiem.
 • Zdjęcie przedstawia oddających honory przedstawicieli służb mundurowych.
 • Na zdjęciu widzimy uczestników uroczystości składających kwiaty pod pomnikiem.
 • Na zdjęciu widzimy pomnik z kwiatami, w tle przedstawiciele służb mundurowych, władz miasta i zebrani uczestnicy obchodów.
Powrót na górę strony