Informacje kontaktowe

Komenda Miejska Policji w Bytomiu - informacje kontaktowe

Komenda Miejska Policji w Bytomiu
ul. Powstańców Warszawskich 74

41-902 Bytom
tel. 47 85 332 00
fax: 47 85 332 44

 

 

Komendant Miejski Policji w Bytomiu przyjmuje osobiście obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. od 13:30 do 16:30 w Komendzie Miejskiej Policji w Bytomiu ul. Powstańców Warszawskich 74.

W celu zapewnienia właściwej obsługi zapisy na rozmowę z Komendantem Miejskim Policji przyjmuje Sekretariat Komendanta pod nr tel. 32 3888212 w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00. We wnioskach o wyznaczenie spotkania proszę o ujmowanie tematyki spotkania, co pozwoli na rzeczowe załatwienie sprawy.

Niesłyszący i niedosłyszący petenci Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mają możliwość skorzystać z pomocy biegłego sądowego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika – osoby przybranej podczas załatwiania swoich spraw w naszym urzędzie. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

INFORMUJEMY:

- Osoby uprawnione – osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się - są zobowiązane zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybrane metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, Z WYŁĄCZENIEM SYTUACJI NAGŁYCH, kontaktując się

z oficerem prasowym bytomskiej komendy, e-mail:

rzecznik@bytom.ka.policja.gov.pl lub bezpośrednio

z Komendantem Miejskim Policji w Bytomiu na adres e-mail:

komendant@bytom.ka.policja.gov.pl

- Organ administracji publicznej, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

 

Komisariaty/Wydziały Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu

E-mail

Telefon
Fax
Wydziały
(godziny obsługi interesantów)
 
47 85 332 40
 
 47 85 332 44

 Wydział Wykroczeń 

pn - pt: 7.30 - 15.30

 kryminalny@bytom.ka.policja.gov.pl

  47 85 332 80

  47 85 332 84

Wydział Kryminalny

pn - pt: 7.30 - 15.30

 rd@bytom.ka.policja.gov.pl

  47 85 332 90

  47 85 332 94

 Wydział Ruchu Drogowego

pn - pt: 7.30 - 15.30

pg@bytom.ka.policja.gov.pl

  47 85 332 70

  47 85 332 74

Wydział d/w  z Przestępczością Gospodarczą

pn - pt: 7.30 - 15.30

  47 85 332 60   47 85 332 64

Wydział Prewencji

pn - pt: 7.30 - 15.30

 kadry@bytom.ka.policja.gov.pl

  47 85 332 28

  47 85 332 44

 Zespół Kadr i Szkolenia

pn - pt: 8.00 - 15.00

 I i III czw. miesiąca: 8.00 - 18.00

 kp1@bytom.ka.policja.gov.pl

   47 85 335 10

  47 85 335 14  Komisariat Policji I w Bytomiu ul. Stolarzowicka 35
kp2@bytom.ka.policja.gov.pl

  47 85 336 10

  47 85 336 14  Komisariat Policji II w Bytomiu ul. Chrzanowskiego 1A
kp3@bytom.ka.policja.gov.pl

 47 85 337 10

  47 85 337 14  Komisariat Policji III w Bytomiu ul. Dr. Rostka14
kp4@bytom.ka.policja.gov.pl

  47 85 338 10

  47 85 338 14  Komisariat Policji IV w Bytomiu ul. Zabrzańska 91
 kp5@bytom.ka.policja.gov.pl

  47 85 339 10

  47 85 339 14  Komisariat Policji V w Bytomiu pl. Żeromskiego 8

 

  • Komisariat Policji I Bytom ul. Stolarzowicka 35
  • Komisariat Policji II Bytom ul. Chrzanowskiego 1A
  • Komisariat Policji III Bytom ul. Dr. Rostka 14
  • Komisariat Policji IV Bytom ul. Zabrzańska 91
  • Komisariat Policji V Bytom pl.Żeromskiego 8
Powrót na górę strony