Numer ratunkowy SMS

NUMER RATUNKOWY SMS !!!

Informujemy Państwa, że w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach uruchomiono specjalny numer ratunkowy: 695 997 997

Informujemy Państwa, że w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach uruchomiono
specjalny numer ratunkowy:


695 997 997


za pomocą którego osoby niepełnosprawne (głównie głuchonieme),
poprzez przesłanie informacji
SMS-em, mogą wezwać Policję.
 

Inicjatywa ta ma poprawić komunikację osób niepełnosprawnych z policjantami,
którzy odpowiedzą na każde wezwanie z prośbą o pomoc.

 

Jednocześnie informujemy, że każda osoba, która w sposób złośliwy wywoła fałszywy alarm
poniesie odpowiedzialność karną.

Powrót na górę strony